Giới thiệu

Nhằm đưa văn hóa đọc đến được với mọi người, đặc biệt cho các độc giả là các bạn trẻ, các bạn sinh viên không có điều kiện tài chính, thời gian để mua sách hoặc đến thư viện, . RBooksVN.info đưa các độc giả đến thư viện sách chuyên đề về kỹ năng sống, học tập, bài học thành công với chất lượng cao, rõ, đẹp.

–       Mục tiêu của RBooksVN.info là cung cấp cho các độc giả thư viện học tập, nghiên cứu, tham khảo, giải trí nhằm nâng cao tri thức hầu giúp ích cho chính cá nhân các độc giả trên con đường học tập, khởi nghiệp, nâng cao trình độ hiểu biết.

–       Mục tiêu RBooksVN.info là phi thương mại.

–       Nguồn Ebook của RBooksVN.info chủ yếu lấy từ các nguồn chia sẻ trên mạng, và của chính RBooksVN.info sưu tầm.

RBooksVN.info người bạn đường giúp BẠN thành công.